Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća EU od 27. travnja 2016. o zaštiti osobnih podataka, donosimo ovu Politiku privatnosti kojom se utvrđuju pravila postupanja vezano za vrstu podataka, prikupljanje i način njihove obrade na stranici www.kistihand.com.

Osobnim podacima smatraju se podaci kojima se, izravno ili neizravno, može utvrditi identitet posjetitelja poput imena, podataka o lokaciji, poštanske adrese i sl.

Prilikom same posjete web stranici na adresi www.kistihand.com ne prikupljaju se nikakvi osobni podaci posjetitelja, osim kolačića koji uključuju i kolačiće trećih strana.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Kistihand na stranici prikuplja određenu količinu općih podataka putem obrasca za kontakt i osobnih podataka putem Upita za ponudu koji sadrže suglasnost da se prikupljeni podaci koriste u svrhu kako je navedeno u ovim Pravilima privatnosti.

Opći podaci koje prikupljamo putem obrasca za kontakt su:  ime i prezime  e-mail  adresa  broj telefona/mobitela

Kistihand će podatke prikupljene prilikom ispunjavanja obrasca za kontakt koristiti isključivo u svrhu komunikacije s pošiljateljima vezano za upit koji su poslali kao i u daljnjoj poslovnoj komunikaciji ako se ostvari poslovna suradnja.

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

TAJNOST OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke posjetitelja stranice i korisnika naših usluga nećemo ni u kojem trenutku prepustiti trećim stranama osim za potrebe izrade pripadajuće dokumentacije vezano za realizirane usluge (račun i sl.) ili po nalogu pravosudnih tijela.